A Szövetség céljai

Az elmúlt évtizedek során hazánkban kialakult egy nemzetközi összehasonlításban is egyedül állónak tekinthető kézműves kultúra. Ezt a kultúrát szeretnénk megőrizni, újragondolni, a társadalom széles körében terjeszteni, és az így keletkezett kulturális értékeket hagyományteremtő szándékkal tovább örökíteni. Egyesületünk hivatásának tekinti, hogy ezen alkotók szakmai erkölcsi és gazdasági érdekeit képviselje. E gondolatok jegyében határoztuk el egyesületünk megalapítását. 

Céljaink:

  • A magyar kézművesség méltó rangjának megteremtése megőrzése és tovább örökítése.
  • A hivatásukat magas színvonalon művelő magyar kézművesek, iparművészek, tárgyalkotók méltó szakmai, kulturális, gazdasági érdekképviselete.
  • Magyar kézműves hagyományok ápolása, a tradicionális kézműves termékek minőségi újragondolása a jelenkor igényeinek megfelelően.
  • A magyar kézművesség morális, etikai normáinak megteremtése és ezen szellemiség következetes képviselete.
  • Kézműves termékek és a kézműves alkotói életpálya megismertetése, népszerűsítése itthon és külföldön.
  • Környezettudatos viselkedés bemutatása, hulladékból, másodnyersanyagból értékes termékek előállítása.
  • Együttműködés hasonló célokat képviselő egyesületekkel, társadalmi szervezetekkel, múzeumokkal, kulturális intézményekkel.2016 © Magyar Kézművesek Szövetsége - Minden jog fenntartva | levél az egyesületnek | levél a webműhelynek